Economie

Economie

NOI heeft twee uitgaven op het gebied van bedrijfseconomie: Financiering voor het mkb en Bedrijfseconomie voor het mkb. Naast een aantal onderwerpen die in beide boeken worden behandeld, bevat Financiering een uitgebreidere behandeling van belastingen en een afdeling over bedrijfscontrole. Daar staat tegenover dat in Bedrijfseconomie de kosten meer aandacht krijgen en dat een afdeling over personeelsmanagement is opgenomen. Ook qua uitvoering zijn er verschillen tussen beide uitgaven (zie de informatie per titel). Het boekje Opstellen ondernemingsplan kan als afronding van Marketing en Financiering voor het mkb worden gedaan.