Marketing

Marketing

Bij het leerboek Marketing voor het mkb is ook een werkboek en een uitwerkingenboek leverbaar. In plaats daarvan kan ook voor een studie-app worden gekozen. Het boekje Opstellen ondernemingsplan kan als afronding van Marketing en Financiering voor het mkb worden gedaan.