Retouren

De volgende retourvoorwaarden zijn van toepassing:
- als je een bestelling retour wilt sturen, neem je contact op met onze klantenservice (info@noi.nl of 035-5416743).
- er geldt een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat je het artikel ontvangt.
- het artikel moet binnen 14 dagen nadat de koop ongedaan is gemaakt, terug worden gestuurd.
- het artikel zit in de originele verpakking (voor zover mogelijk).
- als tijdens de bedenktijd iets met artikel is gedaan wat niet nodig was om het artikel te beoordelen, ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het artikel.
- het retour zenden van de artikelen is voor eigen rekening.
- als wij de retourzending binnen hebben, zullen wij binnen 14 dagen het factuurbedrag (inclusief onze verzend- en administratiekosten)  overmaken.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de retourvoorwaarden de algemene voorwaarden in deze webwinkel.

Hieronder staat een modelformulier voor herroeping van een aankoop. Bij een herroeping mag dit formulier gebruikt worden en per mail (info@noi.nl) of post (Postbus 296, 3740 AG Baarn) toegezonden worden.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

  • Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

  • [Naam consumenten(en)]

 

  • [Adres consument(en)]

 

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.